Hướng Dẫn Thanh Toán

Thanh toán tiện lợi

Bảo mật thông tin

Phản hồi nhanh

Chúng tôi hỗ trợ thanh toán qua

Thông Tin Thanh Toán

Landpick image
Chuyển tiền đến ví:

SĐT: 0369298298

Nội dung CK: DK goi 1, Pro


Sau đó gửi xác nhận thông tin chuyển khoản qua chat với FB Gsmart Soft.
https://www.messenger.com/tuando.gsmartsoft

Landpick image
Chuyển tiền đến ví:

SĐT: 0369298298

Nội dung CK: DK goi 1, Pro


Sau đó gửi xác nhận thông tin chuyển khoản qua chat với FB Gsmart Soft.
https://www.messenger.com/tuando.gsmartsoft

Landpick image
Chuyển khoản đến thông tin thẻ ngân hàng:

Ngân hàng MB Bank

Số thẻ: 9704 2292 4525 4136

Tên TK: Do Thuy Cam

Nội dung CK: DK goi 1, Pro


Sau đó gửi xác nhận thông tin chuyển khoản qua chat với FB Gsmart Soft.
https://www.messenger.com/tuando.gsmartsoft

Landpick image

Gửi thông tin xác nhận thanh toán